Przejdź do treści


Płock Liderem Zmian

18 października 2019
Płock. Lider Zmian w kategorii Samorząd
Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski odebrał nagrodę główna i dwa wyróżnienia
Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka. Beneficjent: Gmina-Miasto Płock Całkowita wartość projektu: 97 169 461,19 zł Wartość dofinansowania: 76 287 933,17 zł - 80% kosztów kwalifikowalnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej VII „Rozwój regionalnego systemu transportowego” Działania 7.1 „Transport drogowy” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Budowa trasy północno - zachodniej miasta Płocka - węzeł "Bielska"
Rozwój zrównoważonej mobilności miejskiej na terenie Miasta Płocka - etap I. Beneficjent: Gmina Miasto Płock. Wartość całkowita projektu – 96 506 769,53 PLN. Dofinansowanie: do 80 % kosztów kwalifikowalnych – 66 569 161,76 PLN ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.1 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej
Aktywizacja społeczno-gospodarcza zmarginalizowanych śródmiejskich przestrzeni miasta Płocka był współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
Całkowita wartość projektu przekraczyła 37,8 mln zł. Dofinansowanie sięgnęło prawie 24 mln zł (z UE – prawie 20 mln, reszta z budżetu państwa).
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Celem głównym unijnego projektu jest powstrzymanie procesu marginalizacji i degradacji nadwiślańskich terenów Płocka

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze