Przejdź do treści


To dzieło wstrzymało Słońce

25 listopada 2013
Układ heliocentryczny przedstawiony w "De revolutionibus orbium coelestium"

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze