Przejdź do treści


Wizje, oczekiwania i diagnozy – warsztaty z mieszkańcami

05 września 2017
Przybyłych do auli witał prezydent Andrzej Nowakowski
Jacek Terebus, zastępca prezydenta Płocka
Jacek Dąbczyński z firmy ResPublic
Praca w zespole ds. społecznych
Zespół gospodarczy
Debata w zespole infrastruktura i środowisko

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze