Przejdź do treści


Mamy 27 mln na przemysłowe Trzepowo

27 listopada 2017
Od lewej: dyrektor delegatury Urzędu Marszałkowskiego w Płocku Tomasz Kominek, prezydent Andrzej Nowakowski, skarbnik miasta Wojciech Ostrowski, wicemarszałek Mazowsza Janina Orzełowska i wicedyrektor Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Grzegorz Świętorecki

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze