Przejdź do treści


Kontakt

Lokalizacje Budynków Urzędu Miasta Płocka

 

1. Pl. Stary Rynek 1

- Biuro Informowania i Interwencji Mieszkańców - tel. 24 364 55 55e-mail: info@plock.eu

2. Biuro Obsługi Klienta (wejście od ulicy Zduńskiej 3) - tel. 24 364 55 55

- Geodezja

- Architektura i Budownictwo 

- Mieszkania Komunalne 

- Ochrona Środowiska, Gospodarka Komunalna

 

 3. Piłsudskiego 6

- Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów

 - Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich

- Oddział Spraw Obywatelskich

- Oddział Komunikacji

- Oddział Ewidencji Działalności Gospodarczej

- Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych

 

4. Punkt Obsługi Mieszkańca "Miodowa"

ul. Miodowa 8 lok. nr 6,  tel. 24 364 55 55

UWAGA!
W związku z modernizacją kompleksu przy ulicy Miodowej 8 informujemy, że od 11 maja 2018 r. Punkt Obsługi Mieszkańca „Miodowa” będzie nieczynny. Ponowne otwarcie planowane jest w październiku 2018 r.

 

5. Urząd Stanu Cywilnego

ul. Kolegialna 9, tel. 24 364 55 55

 

6. Miejski Zarząd Dróg w Płocku

ul. Bielska 9/11, tel. 24 364 01 20

 

Korespondencja z Urzędu Miasta Płocka

Pisma Urzędu Miasta dostarczane są przez gońców. Gdy goniec nie zastanie adresata w domu pozostawia zawiadomienie o niedoręczonej korespondencji. Pismo można odebrać w ciągu 7 dni począwszy od następnego dnia roboczego, od godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Płocka (wejście od ul. Zduńskiej 3), parter, pokój B-4.

 Godziny pracy Zespołu Gońców: poniedziałek, wtorek, środa: 7.30-18.00, czwartek, piątek: 8.30-18.00.

Tel. 24 367 16 39, poniedziałek, wtorek środa: 8.00-15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek: 9.00-15.00.

 

Gmina Miasto Płock

Pl. Stary Rynek 1

09-400 Płock

NIP: 774-31-35-712

Regon: 611016086

e-mail: info@plock.eu


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze