Przejdź do treści


Kto może ubiegać się o wynajęcie lokalu

I. Osoby, które ukończyły 18 rok życia, lecz nie ukończyły 35 roku życia, jak również żadna z osób objętych wnioskiem nie ukończyła 35 lat.

II. Tworzą gospodarstwo domowe, w którym średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego zawiera się w przedziale:

  • gospodarstwo jednoosobowe - od  2200 zł  do  4 950,94  zł
  • gospodarstwo dwuosobowe - od 1 650 zł  do  3 960,75 zł
  • gospodarstwo trzy i więcej osobowe - od 1 375 zł  do 2 970,56  zł

(kryterium ustalane jest od najniższej kwoty emerytury brutto w danym roku do przeciętnego wynagrodzenia brutto według ostatniego komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, dlatego też kwoty w danym roku mogą ulec zmianie)

Lokal mogą też wynająć płocczanie, którzy nie osiągają wymaganego minimum dochodowego pod warunkiem, że znajdą osobę posiadającą dochód, która za nich poręczy.

Oznacza to, że o lokal mogą starać się osoby, które albo jeszcze nie mają własnych dochodów (np. niepracujący studenci) albo zarabiają, lecz nie mogą wykazać się dochodem za rok poprzedzający złożenie wniosku. Na przykład może być to student, który ma stypendium i pracuje – powiedzmy na pół etatu – więc ma pewne dochody. Ale pracę zaczął w 2017 roku. Tymczasem składając dziś wniosek o przydział „Mieszkania na start” musi wykazać się dochodem z 2016 roku, którego wtedy jeszcze nie miał.

Będący w takiej sytuacji młodzi ludzie mogą wykorzystać wsparcie osób bliskich – np. rodziców – którzy udzielą poręczenia za wnoszenie opłat związanych z korzystaniem z lokalu (czynsz oraz opłaty za media). Kwota o jaką ich zarobki przekroczą najniższe krajowe wynagrodzenie zostanie wtedy doliczona do dochodów wnioskodawcy, przy czym nie bierze się w takiej sytuacji pod uwagę przekroczenia maksymalnych dochodów gospodarstwa.

Czyli jeśli rodzic naszego przykładowego studenta zarabia np. 9 tys. zł (a najniższe krajowe wynagrodzenie wynosi 2 tys. zł) to 7 tys. zł można będzie doliczyć do dochodów młodego wnioskodawcy, jeżeli rodzic zobowiąże się do udzielenia poręczenia w przypadku, gdy student otrzyma lokal (fakt przekroczenia dochodów spowodowany wysokimi zarobkami rodzica nie ma znaczenia).

III. Nie posiadają tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego lub nieruchomości, której wartość przewyższa iloczyn maksymalnej powierzchni lokalu przewidzianego dla danego gospodarstwa domowego i wskaźnika wartości odtworzeniowej jednego metra powierzchni użytkowej lokalu obowiązującego w dniu złożenia wniosku lub jego aktualizacji. Obecnie wskaźnik ten wynosi dla województwa mazowieckiego 3729,55 zł. Zatem w przypadku  dwuosobowej rodziny wartość już posiadanego lokalu nie może być wyższa od kwoty 167 829,75 (45 mkw przysługującego dla dwuosobowego gospodarstwa domowego x 3729,55 zł).

IV. W okresie 5 lat przed złożeniem wniosku nie wyzbyli się tytułu prawnego do lokalu.

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze