Przejdź do treści


Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020

Szanowni Państwo,

Zarządzeniem nr 4983/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 października 2014 roku ogłoszono przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Płocka na lata 2014 – 2020.

Konsultacje społeczne projektu odbędą się w okresie od 1 października 2014 roku do 14 października 2014 roku.

Opinie, propozycje, uwagi należy składać pisemnie w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku lub poprzez internetowe forum konsultacji społecznych.

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i składanie ewentualnych uwag.

Treść dokumentu: Miejska Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014 - 2020


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze