Przejdź do treści


Nabór do przedszkoli

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKRUTACJI DO SAMORZĄDOWYCH PRZEDSZKOLI
NA ROK SZKOLNY 2015/2016 

SZANOWNI PAŃSTWO,

nabór do samorządowych przedszkoli będzie odbywał się w kwietniu 2015 r., po podjęciu uchwały przez Radę Miasta Płocka w sprawie określenia lokalnych kryteriów rekrutacji oraz liczby punktów za każde z tych kryteriów.
Postępowanie rekrutacyjne przeprowadzone zostanie, przy pomocy systemu elektronicznego.

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolną w dotychczasowym przedszkolu podobnie, jak w roku ubiegłym nie będą brały udziału w rekrutacji. Rodzice/opiekunowie prawni złożą jedynie deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku 2015/2016.
Szczegóły rekrutacji (w tym oferta przedszkoli, kryteria rekrutacyjne, wniosek o przyjęcie do przedszkola, wymagane dokumenty) zostaną podane na stronie Urzędu Miasta Płocka (www.plock.eu) w zakładce Edukacja - Nabór do przedszkoli oraz na Płockim Portalu Oświatowym (www.ppo.zjoplock.pl) w zakładce Rekrutacje -Przedszkola - Informacje.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze