Przejdź do treści


Nabór do przedszkoli

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach - komunikat


Nabór na wolne miejsca w przedszkolach trwa od 16 marca 2020 r. W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa COVID-19, mając na uwadze bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników przedszkoli, prosimy o złożenie wniosku wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu informatycznego NABO.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. O kwalifikacji dziecka do przedszkola NIE DECYDUJE KOLEJNOŚC ZŁOŻENIA WNIOSKU. Ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym dostępne są w zakładce Edukacja - nabór do przedszkoli.

Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO.

  • 1. System NABO zostanie uruchomiony 16 marca 2020 roku o godz. 9:00. W trosce o bezpieczeństwo zarówno rodziców, jak i pracowników przedszkoli zalecamy wypełnienie wniosków w miejscu zamieszkania, bez angażowania pracowników przedszkoli.
  • 2. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć problemyw korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu, jednak będą obsługiwane przez pracowników przedszkola wyłącznie pojedynczo, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa epidemicznego i zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
  • 3. Formularz - „Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/21" jest dostępny w zakładce "nowy wniosek" (www.ppo.zjoplock.pl Rekrutacje-Przedszkola). Rodzic wybiera "wypełnij nowy wniosek". Po wypełnieniu wniosku i ustaleniu hasła Rodzic będzie mógł logować się do systemu NABO, w celu otrzymywania informacji związanych z rekrutacją
  • 4. Rodzice mają możliwość wyboru trzech przedszkoli wg. Preferencji.
  • 5. Wypełniony, wydrukowany i podpisany wniosek wraz z dokumentami  i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru. Zalecamy, aby gotowe formularze przesłać:
  • - skanem pocztą elektroniczną na skrzynkę e-mail przedszkola pierwszego wyboru lub
  • - pocztą na adres przedszkola pierwszego wyboru lub
  • - faksem do przedszkola pierwszego wyboru lub
  • - złożyć osobiście dopiero po otwarciu przedszkoli dla dzieci - od 26 marca 2020 r.
Ewentualne błędy będą możliwe do poprawienia podczas weryfikacji wniosku.
  • 6. Pełna oferta każdego przedszkola dostępna jest na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, a także na stronie naborowej. Wśród przedszkoli znajduje się również 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.
 

Szanowni Państwo Rodzice,

Dzieci kontynuujące edukację przedszkolnąw dotychczasowym przedszkolu nie biorą udziału w rekrutacji. Rodzice składają jedynie „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21", w terminie od 2 marca 2020 r. do 9 marca 2020 r.,w przedszkolu, do którego dziecko uczęszcza. Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego otrzymają Państwo w przedszkolu dziecka. Dostępna jest również do pobrania na stronie Urzędu Miasta Płocka

Nabór na wolne miejsca w przedszkolach rozpocznie się 16 marca 2020 roku. Rodzice, którzy ubiegają się o przyjęcie dziecka do przedszkola po raz pierwszy lub zdecydują się na zmianę przedszkola, uczestniczą w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021 prowadzonym z wykorzystaniem systemu informatycznego NABO.System zostanie uruchomiony  16 marca 2020 roku o godz. 9.00. Osoby, które nie mają dostępu do Internetu lub będą mieć problemy w korzystaniu z systemu, otrzymają pomoc w każdym przedszkolu.

Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodzica. Formularz „Wniosku
o przyjęcie dziecka do przedszkola na rok szkolny 2020/21"
będzie dostępny do wypełnienia, po zalogowaniu się do systemu informatycznego NABO, na stronie internetowej pod adresem: www.ppo.zjoplock.pl w zakładce Rekrutacje - Przedszkola. Rodzice mają możliwośćwyboru trzech przedszkoli wg. preferencji.

Wypełniony i wydrukowany wniosek wraz z dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnienie kryteriów rodzice składają w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pełna oferta każdego przedszkola dostępna będzie na stronie internetowej ppo.zjoplock.pl, a także na stronie naborowej. Wśród przedszkoli znajduje się również 6 przedszkoli z oddziałami integracyjnymi i specjalnymi.

 

Poniżej zamieszczono do pobrania ogólne zasady rekrutacji, harmonogramy czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz uzupełniającym oraz kryteria brane pod uwagę w tegorocznym postępowaniu rekrutacyjnym. Będą one wywieszone również w każdym przedszkolu.

Do pobrania:

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze