Przejdź do treści


Nabór do szkół ponadgimnazjalnych

Gimnazjaliści – kandydaci uczęszczający do płockich gimnazjów samorządowych otrzymali loginy do swoich indywidualnych kont naborowych w macierzystych gimnazjach, w dniu 22 kwietnia 2016 r.

Natomiast uczniowie z pozostałych gimnazjów, także spoza Płocka zakładają swoje konta samodzielnie, od dnia 25 kwietnia 2016 r.

Dla wszystkich jest  dostępna strona naborowa: http://ppo.zjoplock.pl  lub https://ponadgimnazjalne-plock.nabory.pl

Poniższe terminy i harmonogramy są zgodnie z zarządzeniem nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty  z dnia 27 stycznia 2016 r.  w sprawie rekrutacji uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2016/2017 oraz zmieniającymi je zarządzeniami - nr 18  z dnia 22 kwietnia 2016 r., nr 26 z 19 maja 2016 r. oraz nr 44 z 21 lipca 2016 r.

 

 Harmonogram rekrutacji zasadniczej do klas I płockich szkół ponadgimnazjalnych na r. szk. 2016/17

 

1. Rejestracja gimnazjalistów - kandydatów w elektronicznym systemie NABO

od godz. 9.oo  25 kwietnia  do godz. 16.oo 29 kwietnia  2016 r.  oraz od godz.9.oo  9 maja  do godz. 16.oo 18 maja 2016 r.

2. Wybieranie preferencji i składanie podań w szkołach pierwszego wyboru przez wszystkich gimnazjalistów – kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych

od godz. 9.oo  25 kwietnia  do godz. 16.oo 29 kwietnia  2016 r. oraz od godz. 9.oo  9 maja do godz. 16.oo 18 maja 2016 r.

3. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego

19 - 31 maja 2016 r., szczegółowe informacje w ofertach szkół.

4. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania

godz. 15.oo  20 maja 2016 r.

5. Ewentualna zmiana preferencji kandydatów

od godz.10.oo 17 czerwca  do godz. 16.oo 21 czerwca 2016 r.

6. Wprowadzenie  do systemu - przez kandydatów - danych o osiągnięciach /oceny, wyniki egzaminów, inne sukcesy

24 - 28 czerwca 2016r.  do  godz.16.oo

7. Dostarczanie przez kandydatów dokumentów do szkół pierwszego wyboru

od godz. 11.oo  24 czerwca   do godz. 16.oo 28 czerwca 2016 r.

8.Ogłoszenie przez szkoły ponadgimnazjalne list zakwalifikowanych do przyjęcia.

godz. 16.oo  15 lipca 2016 r.

9. Pobieranie, ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie przez zakwalifikowanych kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie

od godz. 9.oo 18 lipca  do godz. 16.oo 19 lipca 2016 r.

10. Składanie przez  gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów

od godz. 9.oo  18 lipca  do godz. 12.oo  29 lipca 2016r.

10. Składanie, przez zakwalifikowanych kandydatów wybierających kształcenie  w zawodzie, zaświadczeń lekarskich o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

do godz. 12.oo 29 lipca 2016 r.

11. Ogłoszenie list przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych.

godz. 16.oo  29 lipca  2016 r.

 

 Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do klas I płockich szkół ponadgimnazjalnych na r. szk. 2016/17

- prowadzonej przez szkoły, które po zakończeniu rekrutacji zasadniczej  posiadają wolne miejsca w przygotowanych oddziałach od godz. 9.oo 1 sierpnia do godz. 16.oo 31 sierpnia 2016 r.

1. składanie przez gimnazjalistów – kandydatów podań w wybranych szkołach,  wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postepowaniu rektutacyjnym

od godz. 9.oo  1 sierpnia  do godz. 16.oo 8 sierpnia  2016 r.

2. Przystąpienie do prób sprawności fizycznej dla kandydatów do oddziałów sportowych lub oddziałów szkoły mistrzostwa sportowego, którzy nie przystępowali do prób w terminie majowym

godz. 13.oo  9 sierpnia 2016 r.

3. Przystąpienie do sprawdzianu kompetencji językowych dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych i międzynarodowych z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania, którzy nie przystępowali do sprawdzianu w terminie majowym

godz. 9.oo  9 sierpnia 2016 r.

 4. Ogłoszenie przez szkoły ponadgimnazjalne list zakwalifikowanych do przyjęcia.

godz. 15.oo  25 sierpnia 2016 r.

6. Pobieranie ze szkół prowadzących kształcenie zawodowe, skierowań na badania lekarskie, przez  kandydatów, którzy dokonali wyboru kształcenia w danym zawodzie

1 - 25 sierpnia 2016 r. do godz. 16.00

7. Składanie przez  gimnazjalistów – kandydatów oryginałów dokumentów (także zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu)

od godz. 8.oo  26 sierpnia   do godz. 16.oo 31 sierpnia 2016r.

8. Ogłoszenie list przyjętych do szkół ponadgimnazjalnych.

godz. 16.oo  31 sierpnia  2016 r.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze