Przejdź do treści


Nabór do szkół ponadpodstawowych

 

Szanowni Państwo,

w związku ze stanem pandemii i ograniczeniami w funkcjonowaniu szkół zostało przyjęte

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA  EDUKACJI  NARODOWEJ
z dnia 10 kwietnia 2020 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 657).

którego zapisy wprowadzają bardzo istone zmiany w rekrutacji do szkół ponadpodstawowych.

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do klas I publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia dla młodzieży) jest przeprowadzane w nowych terminach określonych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów są podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Nie obowiązuje więc harmonogram rerkrutacji ustalony zarządzeniem Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2020 r. Tym samym strona naborowa zawierająca pełne informacje o tegorocznym naborze nie może zostać  uruchomiona. Wkrótce, na stronie głównej w zakładce "Oferty szkół" pojawią się informacje o  szkołach zgłoszonych do rekrutacji elektronicznej. W oczekiwaniu na ustalenie przez ministra nowych terminów możemy zaproponować tylko odwiedzanie poszczególnych stron internetowych płockich szkół ponadpodstawowych.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze