Przejdź do treści


Nagrody Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury

Informujemy, że do wtorku 30 kwietnia 2019 r. można zgłaszać osoby i instytucje do nagrody Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody mogą być przyznawane wybitnym działaczom i animatorom kultury, twórcom sztuki, autorom nowatorskich programów rozwoju kultury, animatorom edukacji artystycznej, jak również  instytucjom, placówkom, stowarzyszeniom propagującym upowszechnianie kultury w mieście Płocku oraz zespołom i grupom artystycznym.

Nagrody przyznawane i wręczane są raz w roku podczas Dni Historii Płocka. Prezydent Miasta Płocka może przyznać nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek, który należy złożyć do 30 kwietnia każdego roku.

Uchwał Rady Miasta Płocka nr 107/VI/2019  z 28 marca 2019 r., która wprowadza załącznik do regulaminu przyznawania ww. nagród.


Przedstawiamy regulamin określający zasady oraz tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych.

W treści regulaminu wprowadza się zmiany podane w treści poniższej uchwały, zmianie ulega również wniosek i oświadczenie kandydata do nagrody:

UCHWAŁA NR 829/L/2018 RADY MIASTA PŁOCKA z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w Regulaminie przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 4607/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 1 października 2018r. w sprawie: przyznania nagród finansowych Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz ich opiekunów artystycznych w roku szkolnym 2017/2018 oraz ogłoszenia listy nagrodzonych.

Do pobrania:

Przedstawiamy regulamin określający zasady oraz tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody mogą być przyznawane wybitnym działaczom i animatorom kultury, twórcom sztuki, autorom nowatorskich programów rozwoju kultury, animatorom edukacji artystycznej, jak również  instytucjom, placówkom, stowarzyszeniom propagującym upowszechnianie kultury w mieście Płocku oraz zespołom i grupom artystycznym. Nagrody przyznawane i wręczane są raz w roku podczas Dni Historii Płocka. Prezydent Miasta Płocka może przyznać nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek, który należy złożyć do 30 kwietnia każdego roku.

Do pobrania regulamin

 

Zarządzenie nr 4263/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018 r.

Dyplomy i nagrody Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury w 2018 roku:

dla sekcji plastyczno-malarskiej Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej za konsekwentne działania pozwalające rozwijać talenty i aktywność twórczą w każdym wieku, za organizację plenerów i wystaw, które pokazują piękne zakątki Płocka oraz wzbogacają ofertę kulturalną miasta - nagroda w wysokości 4000 zł,
                           
dla Wiesława Kowalskiego za wieloletnią, społeczną działalność kulturalną dla Płocka, a szczególnie za dokumentowanie wydarzeń z życia Romów w naszym mieście oraz popularyzowanie kultury romskiej - nagroda w wysokości 4000 zł,

dla Henryka Jóźwiaka aktora, opiekuna artystycznego grupy teatralnej Remedium Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku im. Janiny Czaplickiej, za inwencję i zaangażowanie w pracy, która pozwoliła wyzwolić talenty artystyczne wśród członków grupy oraz za wyreżyserowane spektakle, dające wiele radości aktorom i widzom - nagroda w wysokości 4000 zł,

dla dr. Grzegorza Gołębiewskiego historyka, społecznika, badacza, popularyzatora dziejów miasta, za pasję, zaangażowanie w poszukiwaniu i odkrywaniu wydarzeń oraz ludzi ważnych w historii Płocka, a także za liczne publikacje upamiętniające i przybliżające bohaterską obroną miasta w 1920 roku - nagroda w wysokości 4000 zł,

dla Huberta Chiczewskiego, trębacza miejskiego, za kontynuowanie - od 20 lat - pięknej tradycji codziennego odgrywania hejnału Płocka z wieży ratuszowej, tradycji która jest jednocześnie atrakcją naszego miasta oraz za konsekwentne popularyzowanie melodii hejnału podczas ważnych wydarzeń w życiu miasta oraz podczas przeglądu hejnałów i spotkań trębaczy z całej Polski - nagroda w wysokości 4000 zł,

dla Płockiego Towarzystwa Przyjaciół Teatru w roku jubileuszu pięćdziesięciolecia za organizację życia teatralnego w Płocku, realizację wielu wspaniałych projektów popularyzujących dzieła mistrzów oraz wiedzę o teatrze, a także za wpieranie płockiego teatru oraz za inicjatywę przyznawania Srebrnych Masek dla uhonorowania pracy wyróżniających się aktorów - nagroda w wysokości 10000 zł.

Wręczenie nagród odbyło się 28 czerwca br. podczas Dni Historii Płocka.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze