Przejdź do treści


Nagrody Prezydenta Miasta Płocka w dziedzinie kultury

Przedstawiamy regulamin określający zasady oraz tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz dla ich opiekunów artystycznych.

W treści regulaminu wprowadza się zmiany podane w treści poniższej uchwały, zmianie ulega również wniosek i oświadczenie kandydata do nagrody:

 

Do pobrania:

 

Zarządzenie nr 2602/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 października 2016 r. w sprawie przyznania nagród finansowych Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz ich opiekunów artystycznych w roku szkolnym 2015/2016 oraz ogłoszenia listy nagrodzonych.

Nagroda przyznawana jest uczniom płockich szkół za szczególnie wybitne osiągnięcia w dziedzinie: sztuk plastycznych, muzyki, tańca, śpiewu, teatru i filmu, literatury.

Nagroda przyznawana jest raz w roku na podstawie wniosku, który należy złożyć  do  15 września każdego roku. Wnioski o przyznanie nagrody obejmują osiągnięcia za okres minionego roku szkolnego.

Do pobrania:

Zarządzenie Nr 3686/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 3 listopada 2017 roku w sprawie przyznania nagród finansowych Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz ich opiekunów artystycznych w roku szkolnym 2016/2017 oraz ogłoszenia list nagrodzonych.

Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski serdecznie zaprasza na IV edycje wręczenia nagrody Prezydenta Miasta Płocka dla dzieci i młodzieży za osiągnięcia artystyczne oraz ich opiekunów artystycznych.  Uroczystość odbędzie się 21 listopada 2017 roku, godz. 17.00 w sali koncertowej w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego w Płocku ul. Kolegialna 23. W programie wręczenie nagród oraz koncert laureatów.


Przedstawiamy regulamin określający zasady oraz tryb przyznawania nagrody Prezydenta Miasta Płocka za osiągnięcia w dziedzinie twórczości i edukacji artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

Nagrody mogą być przyznawane wybitnym działaczom i animatorom kultury, twórcom sztuki, autorom nowatorskich programów rozwoju kultury, animatorom edukacji artystycznej, jak również  instytucjom, placówkom, stowarzyszeniom propagującym upowszechnianie kultury w mieście Płocku oraz zespołom i grupom artystycznym. Nagrody przyznawane i wręczane są raz w roku podczas Dni Historii Płocka. Prezydent Miasta Płocka może przyznać nagrodę z inicjatywy własnej lub na wniosek, który należy złożyć do 30 kwietnia każdego roku.

Do pobrania regulamin


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze