Przejdź do treści


Odpady komunalne

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku braku indywidualnego numeru rachunku winna wpłynąć na konto Urzędu Miasta Płocka PKO BP S.A. o numerze 84 1020 3974 0000 5302 0248 5043 w terminie do 15-tego dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.
 
Zgodnie z Uchwałą nr 289/XV/2019 Rady Miasta Płocka z dnia 30 grudnia 2019 r. od 1 lutego 2020 r. stawki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą:
w zakresie nieruchomości zamieszkałych lub nieruchomości zamieszkałych w części - 26 zł od osoby/miesiąc,

W przypadku zmiany danych mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. zmiana ilości mieszkańców czy ilości zapotrzebowania na pojemniki) – nowe (kolejne) deklaracje należy składać do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana (np. korektę deklaracji za miesiąc luty należy złożyć do 10 marca).

W przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć deklarację w ciągu 14 dni licząc od dnia zaistnienia danego zdarzenia (dot. złożenia pierwszej deklaracji).

Wydział Kształtowania Środowiska, Referat Gospodarowania Odpadami przyjmuje zgłoszenia o występujących nieprawidłowościach w realizowaniu usług odbioru odpadów w ramach rozstrzygniętego przetargu, np.: przepełnione pojemniki, brak odbioru w wyznaczonym terminie, chęć wymiany pojemnika na większy (wiąże się ze złożeniem nowej deklaracji).

Informacji dotyczących płatności, składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwrotów nadpłaconych należności udziela Wydział Podatków i Księgowości, Referat Windykacji Opłat.

  • Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: tel. 24 367 08 20 , 24 367 08 11, 24 367 08 25.
  • Zwroty nadpłaconych należności: tel. 24 367 15 28.
  • Informacja dot. płatności za odpady komunalne: tel. 24 367 08 12Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze