Przejdź do treści


Plan Gospodarki Niskoemisyjnej i Aktualizacja Założeń

                       


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności
w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska"

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka

Plan gospodarki niskoemisyjnej jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na podniesieniu efektywności energetycznej, zwiększeniu wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płocka" jest osiągnięcie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych z działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych. Plan stanowić może warunek uzyskania preferencyjnego finansowania dla wyżej wymienionych działań w latach 2014-2020.

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze