Przejdź do treści


Polityka Parkingowa

Rada Miasta Płocka na sesji w dniu 26 stycznia 2016 roku przyjęła Politykę Parkingową Miasta Płocka (http://bip.ump.pl/index.php?show_cat=1YsYdYiO). Uchwalony dokument stanowi kluczowe rozwinięcie Studium Transportowego i Bezpieczeństwa Transportu Miasta Płocka. Zapisy w nim zawarte stanowią o kierunkach rozwoju, które będą obowiązujące w zakresie parkowania pojazdów w naszym mieście. Szeroki aspekt zagadnień związanych nie tylko z parkowaniem samochodów osobowych, ale również z parkowaniem autobusów, samochodów ciężarowych oraz pojazdów samochodowych jednośladowych i rowerów był przedmiotem długiej i ożywionej dyskusji.

Oprócz uchwały dotyczącej Polityki Parkingowej Miasta Płocka kolejnym punktem obrad było wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania w Płocku. Prezydent Andrzej Nowakowski oraz jego zastępca Jacek Terebus przedstawiali obszerne uzasadnia wprowadzenia rozwiązań, które ukierunkowane są na poprawę warunków zamieszkania na płockiej Starówce oraz mają zwiększyć rotację pojazdów parkujących w tym rejonie. Przyczyni się to do większej dostępności miejsc do parkowania dla osób chcących załatwiać swoje sprawy w centrum miasta. Działania związane z wprowadzenie SPP mają przyczynić się tym samym do zwiększenia ruchu klientów punktów usługowych i handlowych.

Strefa Płatnego Parkowania planowana jest do uruchomienia od 1 sierpnia 2016 roku. Dziękujemy za udział w konsultacjach społecznych.

Konsultacje społeczne

Realizując układ dokumentów wynikających ze Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka przeprowadzono działania zmierzające do wprowadzenia w zakresie programowym polityki parkingowej Miasta Płocka. Wykonane badania i analizy pozwalają przystąpić do konsultowania wypracowanych wyników w dialogu ze społeczeństwem lokalnym, a w szczególności wprowadzeniu rozwiązań ułatwiających korzystanie z przestrzeni publicznych i służących rozwojowi społecznemu i gospodarczemu Miasta Płocka.

Prezydent Miasta Płocka zgodnie z podjętym Zarządzeniem Nr 741/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku przystępuje do konsultacji społecznych w przedmiotowym temacie.

Zarządzenie Nr 741/2015 z dnia 25 czerwca 2015 roku

Zapraszamy do udziału w konsultacjach i wspólnego budowania polityki parkingowej dla naszego miasta poprzez wypełnienie anonimowej ankiety będącej jednym z elementów konsultacji społecznych. Ankieta: POLITYKA PARKINGOWA W PŁOCKU.

Obwieszczenie o przeprowadzeniu wywiadów bezpośrednich (ankieta) w ramach polityki parkingowej.docx

Podsumowanie procesu konsultacji społecznych Polityki Parkingowej - prezentacja

Prezentacje do pobrania prezentowane w czasie spotkania w dniu 1 października 2015 r.:

1. Polityka parkingowa 1.10.2015.pdf

2. Mapa.jpg

3. Założenia do SPP Pocka v2.0 1.10.2015r.pdf

Prezentacje do pobrania prezentowane w czasie spotkania w dniu 7 września 2015 r.:

 

Pierwszy tekst "Polityki parkingowej miasta Płocka" i dokumentów pochodnych:

1. Polityka Parkingowa Miasta Płocka (wersja 1.1)

2. Strefa Płatnego Parkowania w Płocku (wersja 1.0)

3. Ramowy harmonogram konsultacji Polityki Parkingowej Miasta Płocka i elementów pochodnych

4. Mapa stref parkingowych

Do pobrania: Formularz do zgłaszania uwag do Polityki parkingowej. Na Państwa wnioski i uwagi czekamy pod adresem mailowym: parkowanie@plock.eu.


Spotkanie inaugracyjne z mieszkańcami 29.06.2015 r. aula Urzędu Miasta Płocka

Prezentacja ze spotkania inaugrującego konsultacje w dniu 29.06.2015

Raport ze spotkania inauguracyjnego

Spotkanie z mieszkańcami 7.09.2015 r. 

Rapot ze spotkania konsultycyjnego w dniu 7 09 2015.pdf

Spotkanie z mieszkańcami 14.09.2015 r. 

Rapot ze spotkania konsultycyjnego w dniu 14.09.2015.pdf

Debata konsultacyjna w dniu 1.10.2015 r. 

Rapot z debaty konsultycyjnej 1.10.2015.pdf


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze