Przejdź do treści


Polityka Rozwoju Sportu w Płocku do 2022 roku w części dotyczącej szkolnego sportu dzieci i młodzieży

Szanowni Państwo,
Zarządzeniem nr 555/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 6 maja 2015 roku ogłoszono przeprowadzenie konsultacji społecznych, których przedmiotem będzie projekt Polityki Rozwoju Sportu w Płocku do 2022 roku w części dotyczącej szkolnego sportu dzieci i młodzieży.
Konsultacje społeczne projektu odbędą się w okresie od 7 maja 2015 roku do 29 maja 2015 roku.
Opinie, propozycje, wagi należy składać pisemnie w siedzibie Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Płocka za pomocą karty uwag lub poprzez internetowe forum konsultacji społecznych.
Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem i składanie ewentualnych uwag.

Treść dokumentu: Projekt Polityki Rozwoju Sportu w Płocku do roku 2022 w części dotyczącej szkolnego sportu dzieci i młodzieży

Karta uwag do projektu Polityki Rozwoju Sportu w części dot. szkolnego sportu


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze