Przejdź do treści


Pomniki przyrody

Aktualnie na terenie miasta Płocka znajduje się 9 pomników przyrody ożywionej: pojedyncze drzewa oraz jeden pomnik przyrody nieożywionej - blok skalny zlepieniec czwartorzędowy.

Mapa pomników przyrody

1. Dąb szypułkowy (Quercus robur) „Wojciech”
Drzewo znajdujące się na prywatnej posesji przy ul. Zarzecznej 6, jest najokazalszym i najstarszym pomnikiem przyrody w Płocku. Oznakowany tabliczką z napisem „600-letni dąb Wojciech”.
Dąb o obwodzie pnia w pierśnicy 590 cm i wysokości ok. 22 m jest w dobrym stanie fizjologicznym, ma nisko osadzoną, symetryczną,  rozłożystą koronę. Na wysokości ok. 2,5 m zauważyć można ślad po usuniętym konarze z próchniejącym dużym ubytkiem, w którym rosną  owocniki grzyba.
W koronie niewielki posusz (pojedyncze suche gałęzie), a także ślady po wyłamujących się konarach. Na pniu i konarach znajdują się liczne dziuple, będące miejscami gniazdowania ptaków.
Wskazane jest przeprowadzenie niewielkich zabiegów pielęgnacyjnych, polegających na oczyszczeniu i zabezpieczeniu środkiem grzybobójczym ubytku próchnicznego, ewentualne zabezpieczenie pozostałych dziupli, usunięciu posuszu i przycięciu wyłamanych gałęzi.2.  Miłorząb chiński (Ginko biloba)
Niewielkie drzewko o wąskim pokroju, obwodzie pnia w pierśnicy 94 cm i wysokości ok. 4 m, posadzone na placu zabaw przy ul. Jesiennej. Nieoznakowane tabliczką.
Stan miłorzębu nie budzi zastrzeżeń. W koronie brak posuszu, śladów po wyłamanych gałęziach czy działalności szkodników. Na pniu widocznych jest kilka zabezpieczonych blizn po usuniętych gałęziach.
Wskazane jest wycięcie odrostów znajdujących się u podstawy pnia.

3. Robinia akacjowa (Robinia pseudoacacia)
Drzewo zlokalizowane przy ul. Sienkiewicza 26 na terenie zespołu szkół, o obwodzie 391 cm, nieoznakowane tabliczką. Robinia jest wychylona z pionu, ma niesymetryczną koronę z  zamierającą częścią wierzchołkową. W koronie ok. 20 -30% posuszu. Drzewo poddawane było cięciom sanitarnym. Nad chodnikiem w pasie drogowym widoczna jest przewisająca, nadłamana gałąź. Pień silnie porażony rakiem bakteryjnym – liczne guzowate, duże narośla. U podstawy pnia duży, pionowy ubytek wgłębny długości ok. 1m i szerokości ok. 30 cm.
Drzewo wymaga przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych polegających na usunięciu posuszu i oczyszczeniu oraz zabezpieczeniu ubytku w pniu. Ze względu na zły stan drzewa,  zbyt radykalne cięcie korony może prowadzić do zupełnej utraty walorów ozdobnych.
4. Katalpa (Catalpa sp.)
Drzewo rosnące na  terenie przy ul. Sienkiewicza 26, w pobliżu pomnikowej robinii. Jest oznakowane tabliczką. Obwód pnia w pierśnicy wynosi 150 cm. Drzewo o prostym pniu i symetrycznie rozbudowanej koronie. Jego stan nie budzi zastrzeżeń. W koronie kilka suchych, drobnych gałęzi, nieliczne ślady po wyłamanych gałęziach. Nie wymaga zabiegów pielęgnacyjnych.5. Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Drzewo rosnące w Parku na Tumach, za budynkiem Sądu Okręgowego, o obwodzie pnia w pierśnicy 446 cm, oznakowane tabliczką. Dąb w bardzo dobrej kondycji zdrowotnej, o pięknym pokroju, bez ubytków i posuszu. W 2009 r. poddawany był zabiegom pielęgnacyjnym (niewielka korekta korony i cięcia sanitarne) przeprowadzonym jednocześnie  z remontem  parku  na Tumach. Wtedy również zainstalowane zostało oświetlenie dębu mające na celu jego lepsze wyeksponowanie.6. Platan klonolistny (Platanus hispanica)
Drzewo rosnące przy Katedrze od strony Muzeum Diecezjalnego, nieoznakowane tabliczką, w stanie dobrym. Obwód pnia w pierśnicy wynosi 290 cm. Pień drzewa lekko wychylony w kierunku Katedry, wyrastają z niego młode pędy. Korona drzewa jest niesymetryczna i słabo rozbudowana z widocznym, niewielkim, drobnym posuszem. W koronie  założone zostało wiązanie elastyczne na najbardziej wychylony, zagrożony wyłamaniem, konar. 
Wskazane jest usunięcie odrostów wyrastających z pnia.
7. Dąb szypułkowy (Quercus robur)
Drzewo rosnące w sąsiedztwie Książnicy Płockiej przy ul. Kościuszki 3, nieoznakowane. Obwód pnia wynosi 365 cm. Ze względu na bliskie sąsiedztwo budynku dąb ma strzelisty pokrój i wysoko osadzoną koronę. Stan zdrowotny drzewa nie budzi zastrzeżeń. W koronie widoczny drobny posusz - pojedyncze gałęzie. Na pniu zauważyć można pionową szczelinę w korze długości ok. 4 m (najprawdopodobniej listwa piorunowa).
Nie wymaga przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.8. Dąb szypułkowy  (Quercus robur) – „Dąb Broniewskiego”
Drzewo rosnące za siedzibą Związku Nauczycielstwa Polskiego przy ul. Kościuszki 24 (dom rodzinny Władysława Broniewskiego), oznakowane. Obwód pnia w pierśnicy wynosi 588 cm. Drzewo w dobrej kondycji zdrowotnej, o prostym pniu, bez ubytków i symetrycznym, rozłożystym pokroju. W koronie widoczne są liczne wiązania elastyczne. Posusz w dolnej partii korony (ok.10%), obejmujący głównie końcówki konarów. Od strony budynku na wysokości ok. 7 m narośl pochodzenia bakteryjnego i dwa ślady po usuniętych, dużych konarach. W rozwidleniu korony wyrosły dwie małe siewki jesionu, nie mające żadnego wpływu na kondycję drzewa.
Na zlecenie Wydziału Gospodarki Mieniem Komunalnym do dnia 18.11.2011 r. wykonana zostanie szczegółowa ekspertyza obecnego stanu drzewa, mająca na celu wskazanie koniecznych zabiegów ochronnych.9.  Dąb szypułkowy  (Quercus robur) – Dąb Zygmunta Padlewskiego
Drzewo  o obwodzie pnia w pierśnicy 323 cm i wysokości ok. 18 m, ustanowione pomnikiem przyrody Uchwałą Rady Miasta Płocka w 2010 r ., znajdujące się na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piłsudskiego 4, nieoznakowane tabliczką.   Stan dębu nie budzi zastrzeżeń. Pień bez uszkodzeń i ubytków. W koronie widoczne pojedyncze, suche gałęzie.
Nie wymaga przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych.


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze