Przejdź do treści


poprzednie edycje

„Dyplom dla Płocka” to konkurs dla absolwentów płockich wyższych uczelni na najlepsze prace licencjackie, magisterskie lub inżynierskie o naszym mieście, jego problemach społecznych czy ekonomicznych.  Szczególnie premiowane są prace, które oprócz stawiania diagnozy, zawierają propozycje nowych rozwiązań.  

Rozstrzygnięcie XII edycji konkursu "Dyplom dla Płocka" na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i inżynierską

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski przyznał nagrody w XII edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace magisterskie, inżynierskie i licencjackie w roku akademickim 2016/2017 w kategorii prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich. 

W konkursie „Dyplom dla Płocka” przyznawane są nagrody: nagroda I stopnia w wysokości – 4 000 złotych, nagroda II stopnia w wysokości – 3 000 złotych, nagroda III stopnia w wysokości – 2 000 złotych  oraz wyróżnienia w wysokości 1 000 złotych. 

Na XII edycję konkursu „Dyplom dla Płocka” wpłynęło 28 prac: 11 magisterskich,  4 inżynierskie i 13 licencjackich.  Zgłoszono: 9 prac z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku,  7 prac z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku, 12 prac ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku 

 

W kategorii prac inżynierskich:

Krzysztof Andrzej Pruski - „Projekt konstrukcji basenu” praca wykonana pod kierunkiem  doc. dr inż. Marka Kapeli - nagroda I stopnia - 4 000 zł. Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Kamila Anna Gruda - „Projekt przebudowy i remontu budynku  pałacowego z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych” praca wykonana pod kierunkiem - dr inż. Artura Kopera - nagroda I stopnia - 4 000 zł. Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Elżbieta Kisielewska - „Audyt energetyczny budynku Herpetarium zlokalizowanego na terenie Miejskiego Ogrodu Zoologicznego  w Płocku według WT na 2021 rok” praca wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Doroty Bzowskiej - nagroda I stopnia - 4 000 zł. Politechnika Warszawska Filia w Płocku

W kategorii prac magisterskich:

Tomasz Dobaczewski - „Projekt konstrukcji zadaszenia trybun na stadionie miejskim w Płocku” praca wykonana pod kierunkiem doc. dr inż. Krzysztofa Pietrzaka - nagroda I stopnia - 4 000 zł. Politechnika Warszawska Filia w Płocku.

Wioletta Godlewska - „Ocena stanu technicznego budynku byłej siedziby Komendy Miejskiej Policji w Płocku wraz z projektem adaptacji na komunalne potrzeby mieszkaniowe” praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Artura Kopera - nagroda II stopnia - 3 000 zł. Politechnika Warszawska Filia w Płocku.

Krzysztof Piasek - „Działalność profilaktyczna policji, jako forma edukacji dla bezpieczeństwa” - praca wykonana pod kierunkiem dr Agnieszki Wielgus - nagroda II stopnia - 3 000 zł. Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

W kategorii prac licencjackich:  

Marta Gajewska - „Zjawisko bezdomności na terenie miasta Płocka – stan i sposoby pomocy” - praca  wykonana pod kierunkiem dr Ewy Bartuś - nagroda III stopnia - 2000 zł. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.                 

Małgorzata Kicińska - „Rola podatku od nieruchomości w kształtowaniu dochodów miasta Płock” praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Krajewskiej - nagroda II stopnia - 3 000 zł. Politechnika Warszawska Filia w Płocku.

Sandra Adamska - „Uwarunkowania rozwoju ekosystemu startupów w Płocku” - praca wykonana pod kierunkiem dr Moniki Burżackiej - nagroda II stopnia - 3 000 zł. Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Zarządzenie Nr 3581/2017 Pezydenta Miasta Płocka z dnia 20 września 2017 roku w sprawie: przyznania nagród Prezydenta Miasta Płocka w XII edycji konkursu „Dyplom dla Płocka” na najlepsze prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie w roku akademickim 2016/2017.

 

Rozstrzygnięcie XI edycji konkursu "Dyplom dla Płocka" na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i inżynierską

Zakończyła się kolejna XI edycja konkursu „Dyplom dla Płocka” organizowanego przez Prezydenta Miasta Płocka na którą wpłynęło 19 prac: 7 magisterskich,  5 inżynierskich i 7 licencjackich. Autorami prac są dyplomanci związani z trzema płockimi uczelniami. 

Zgłoszono:

- 7 prac z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku,

- 5 prac  z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,

- 7 prac ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku.. 

 

Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski przyznał następujące nagrody: 

w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich:

nagroda I stopnia w wysokości – 4 000 złotych,

nagroda II stopnia w wysokości – 3 000 złotych,

nagroda III stopnia w wysokości – 2 000 złotych,

oraz wyróżnienia w wysokości 1 000 złotych niżej wymienionym osobom:

W kategorii prac inżynierskich:

1.  Marek Pączkowski - „Analiza rozwiązań konstrukcyjnych budynku modułowego dla młodych” praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Kamińskiego - nagroda I stopnia   Politechnika Warszawska Filia w Płocku

2.  Marta Sokołowska - „Projekt remontu i modernizacji zabytkowej kamienicy” praca wykonana pod kierunkiem doc. dr inż. Marka Kapeli - nagroda II stopnia  Politechnika Warszawska Filia w Płocku

3. Joanna Dymek - „Analiza możliwości zwiększenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej w przypadku dużego pożaru na terenie Płocka” praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Sławczo Denczewa i dr inż. Małgorzaty Dalewskiej – Kolan - nagroda III stopnia Politechnika Warszawska Filia w Płocku

4.  Katarzyna Jasińska - „Dobór odnawialnych źródeł energii w wybranym budynku na terenie Płocka” praca wykonana pod kierunkiem dr hab. inż. Doroty Bzowskiej - wyróżnienie  Politechnika Warszawska Filia w Płocku

5. Agnieszka Rzeszot - „Projekt konstrukcyjny centrum wspinaczkowego” - praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Piotra Wilińskiego - wyróżnienie  Politechnika Warszawska Filia w Płocku

 

 W kategorii prac magisterskich:

1.  Damian Dąbrowski - „Projekt kładki dla pieszych o konstrukcji stalowej nad ul. Wyszogrodzką w Płocku”  praca wykonana pod kierunkiem doc. dr inż. Krzysztofa Pietrzaka - nagroda I stopnia    Politechnika Warszawska Filia w Płocku

2.  Monika Agnieszka Gębala - „ Edukacyjna wartość muzyki punk – rockowej. XXX lat zespołu Farben Lehre” praca wykonana pod kierunkiem doc. dr Daniela Korzana - nagroda II stopnia    Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

3.  Bożena Wernik „Mediateka Płocka szansą rozwoju potencjału czytelniczego miasta” praca wykonana pod kierunkiem doc. dr Daniela Korzana - nagroda III stopnia    Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

 

W kategorii prac licencjackich:  

1. Monika Kowalska - „Determinanty motywacji osób czynnych zawodowo na przykładzie subregionu płockiego” - praca  wykonana pod kierunkiem dr Andrzeja Jagodzińskiego - nagroda III stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku                                                                                                   

2. Andżelika Łukomska - „Biznesplan utworzenia baru Wine &Cheese w Płocku” praca wykonana pod kierunkiem dr Leszka Pruszkowskiego - wyróżnienie Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku                                                                                                   

3. Małgorzata Szwech - „Kształtowanie postaw dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach zespołu ludowego na przykładzie HZPiT „Dzieci Płocka” im. Druha Wacława Milke w Płocku” – praca wykonana pod kierunkiem dr Marii Chmielewskiej - wyróżnienie  Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Rozstrzygnięcie X edycji konkursu "Dyplom dla Płocka" na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i inżynierską

Zakończyła się kolejna X edycja konkursu „Dyplom dla Płocka” organizowanego przez Prezydenta Miasta Płocka na którą wpłynęły 22 prace: 5 magisterskich, 8 inżynierskich i 9 licencjackich. Autorami prac są dyplomanci związani z trzema płockimi uczelniami.

Zgłoszono:
- 11 prac  z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku,
- 4 prace  z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,
- 7 prac  ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku,

Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski przyznał następujące nagrody:
w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich:
nagroda I stopnia w wysokości – 4 000 złotych,
nagroda II stopnia w wysokości – 3 000 złotych,
nagroda III stopnia w wysokości – 2 000 złotych,
oraz wyróżnienia w wysokości 1 000 złotych niżej wymienionym osobom:

W kategorii prac inżynierskich:

1. Roman Księżak „Projekt stadionu tenisowego z garażem podziemnym w konstrukcji żelbetowej praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Kamińskiego nagroda I stopnia Politechnika Warszawska Filia w Płocku.

2. Tomasz Biernat - „Modernizacja sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Kolegialnej w Płocku” - praca wykonana pod kierunkiem doc. dr inż. Jana Irchy nagroda I stopnia Politechnika Warszawska Filia w Płocku.

3. Tomasz Dobaczewski - „Koncepcja konstrukcyjno – budowlana tarasu widokowego w kawiarni na płockim molopraca wykonana pod kierunkiem doc. dr inż. Krzysztofa Pietrzaka nagroda II stopnia Politechnika Warszawska Filia w Płocku.

4. Piotr Olkowski - „Projekt pojazdu do zadań promocyjno - marketingowych prowadzonych na Bulwarze Nadwiślańskim w Płockupraca wykonana pod kierunkiem dr inż. Cezarego Wiśniewskiego wyróżnienie Politechnika Warszawska Filia w Płocku

W kategorii prac magisterskich:

1. Aleksandra Cybulska „Projekt krytego stoku narciarskiego zlokalizowanego na terenie miasta Płock praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Krzysztofa Kamińskiego nagroda I stopnia Politechnika Warszawska Filia w Płocku.

2. Marzenna Zielińska - „Praca koordynatora rodzin zastępczych w ich środowisku wychowawczym na terenie miasta Płockapraca wykonana pod kierunkiem doc. dr Andrzeja Gałkowskiego wyróżnienie Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku.

W kategorii prac licencjackich:

1. Grzegorz Kobuszewski - „Kompetencje interpersonalne studentów kierunków technicznych płockich uczelni wyższych, a potrzeby współczesnego rynku pracypraca wykonana pod kierunkiem dr Joanny Koprowicz nagroda I stopnia Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

2. Ewelina Łączyńska - „Płocka Lokalna Organizacja Turystyczna i jej wpływ na turystykę” - praca wykonana pod kierunkiem dr Włodzimierza Kędziorka nagroda II stopnia Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku.

3. Yanina Artsiukh - Analiza inwestycji w infrastrukturze kulturalno – rozrywkowej na podstawie Studenckiego Centrum Kultury w Płocku” praca wykonana pod kierunkiem dr Magdaleny Grabowskiej nagroda III stopnia Politechnika Warszawska Filia w Płocku.

4. Martyna Anuszewska „Wpływ kapitału ludzkiego na rozwój gospodarki na przykładzie Płocka – próby pomiaru i prognozowania” praca wykonana pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. Mariusza Plicha - wyróżnienie Politechnika Warszawska Filia w Płocku       

Rozstrzygnięcie IX edycji konkursu "Dyplom dla Płocka" na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i inżynierską
 

Zakończyła się kolejna IX edycja konkursu „Dyplom dla Płocka" organizowanego przez Prezydenta Miasta Płocka na którą wpłynęło 19 prac: 4 magisterskich, 4 inżynierskich i 11 licencjackich. Autorami prac są dyplomanci związani z trzema płockimi uczelniami.

Zgłoszono:
- 8 prac  z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku,
- 5 prac  z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,
- 6 prac  ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku,

Prezydent Miasta Płocka przyznał następujące nagrody:
w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich:
nagroda I stopnia w wysokości - 4 000 złotych,
nagroda II stopnia w wysokości - 3 000 złotych,
nagroda III stopnia w wysokości - 2 000 złotych,
oraz wyróżnienia w wysokości 1 000 złotych
niżej wymienionym osobom:


1. W kategorii prac inżynierskich:

POLITECHNIKA WARSZAWSKA - Filia w Płocku
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii:

1. Kamil Zdunek "Projekt konstrukcyjny tarasu widokowego na skarpie wiślanej w Płocku" - praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Romana Jaskulskiego - nagroda I stopnia

2. Tomasz Zapała - „Opinia techniczna i projekt grupowego węzła ciepłowniczego dla osiedla domów wielorodzinnych przy ul. Miodowej w Płocku" praca wykonana pod kierunkiem doc. dr inż. Jana Irchy - nagroda II stopnia

3. Kamil Malinowski - Projekt rozbudowy istniejącej instalacji fotowoltaicznej wraz z analizą jej opłacalności na terenie firmy OPEUS" praca wykonana pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. Doroty Bzowskiej - wyróżnienie

  PRACE MAGISTERSKIE

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA - Filia w Płocku
  1. Wojciech Caruk i Michał Justyński "Projekt adaptacji budynku stołówki na Studenckie Centrum Kultury" praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marka Kapeli nagroda I stopnia

  SZKOŁA WYŻSZA IM. PAWŁA WŁODKOWICA W PŁOCKU
  2.
  Tomasz Stellak - „Wpływ sportu na kształtowanie postaw i zachowań młodzieży z klubu sportowego Płockie Towarzystwo Wioślarskie" praca wykonana pod kierunkiem dr Lilianny Tomaszewskiej, nagroda I stopnia

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA - Filia w Płocku
  3.
  Joanna Żbikowska (studia niestacjonarne kierunek Mechanika i Budowa Maszyn) - "Projekt konstrukcyjny budynku wystawowego przykrytego powłoką walcową" praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Piotra Wilińskiego. (Wydział Inwestycji i Remontów) nagroda II stopnia

  PRACE LICENCJACKIE

  POLITECHNIKA WARSZAWSKA - Filia w Płocku Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych
  1. Emilia Górnicka
  „Inwestycje realizowane we współpracy z dużymi pomiotami gospodarczymi jako narzędzie rozwoju gospodarki regionalnej na przykładzie miasta Płocka" praca wykonana pod kierunkiem dr Magdaleny Grabowskiej, nagroda I stopnia

  2. Paulina Kowalczewska „Restrukturyzacja SPOŁEM Powszechnej „Spółdzielni Spożywców „Zgoda" w Płocku pracawykonana pod kierunkiem dr Barbary Felic, nagroda III stopnia

  SZKOŁA WYŻSZA IM. PAWŁA WŁODKOWICA

  3. Monika Agnieszka Gębala - „Rockowe Ogródki - Muzyka - Edukacja - Integracja". praca wykonana pod kierunkiem doc. dr Daniela Korzana, nagroda III stopnia

  4. Bożena Wernik - Ocena działaności edukacyjnej Biblioteki dla Dzieci im. Wandy Chotomskiej w latach 2011-2013 w opiniach beneficjentów" praca wykonana pod kierunkiem doc. dr Daniela Korzana, nagroda III stopnia

  5. Lidia Duszczyk - Michalak - „Ignacy Lasocki - życie, działalność, dorobek pedagogiczny" praca wykonana pod kierunkiem doc. dr Daniela Korzana, nagroda III stopnia

  PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W PŁOCKU

  6. Justyna Chylińska - „ Nawiązania filozoficzne i literackie w wybranych utworach Stefana Themersona" praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Suwalskiej - Kołeckiej wyróżnienie

  7. Piotr Podgórski - „Modelowanie, tworzenie oświetlenia oraz rendering w grafice 3D" - praca wykonana pod kierunkiem dr Roberta Plebaniaka i Natalia Balbina Zmysłowska - „Blueprinty, materiały, animacja oraz post processing w grafice 3D" - praca wykonana pod kierunkiem dr Roberta Plebaniaka wyróżnienie

 


Rozstrzygnięcie VIII edycji konkursu

Zakończyła się kolejna VIII edycja konkursu „Dyplom dla Płocka" organizowanego przez Prezydenta Miasta Płocka na którą wpłynęło 20 prac: 7 magisterskich, 7 inżynierskich i 6 licencjackie. Autorami prac są dyplomanci związani z trzema płockimi uczelniami.

Zgłoszono:
- 9 prac  z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku,
- 4 prace  z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,
- 7 prac  ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku,

Prezydent Miasta Płocka przyznał następujące nagrody:
w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich:
nagroda I stopnia w wysokości - 4 000 złotych,
nagroda II stopnia w wysokości - 3 000 złotych,
nagroda III stopnia w wysokości - 2 000 złotych,
oraz wyróżnienia w wysokości 1 000 złotych
niżej wymienionym osobom:

W kategorii prac inżynierskich:

1. Agnieszka Piotrowska (studia stacjonarne kierunek Inżynieria Środowiska) - „Koncepcja modernizacji instalacji grzewczych w budynku Stołówki Studenckiej w Płocku" praca wykonana pod kierunkiem doc. dr inż. Jana Irchy  nagroda I stopnia - 4 000 zł Politechnika Warszawska Filia w Płocku

2. Patrycja Szymaniak (studia stacjonarne kierunek Inżynieria Środowiska) -„Koncepcja modernizacji instalacji wodociągowo - kanalizacyjnej w budynku Stołówki Studenckiej przy ul. Kazimierza Wielkiego 42" praca wykonana pod kierunkiem doc. dr inż. Jana Irchy nagroda II stopnia - 3 000 zł Politechnika Warszawska Filia w Płocku
 
3. Adrian Lubka
(studia stacjonarne kierunek Budownictwo) -„Projekt modernizacji układu ulic wybranego obszaru miasta Płocka w celu uspokojenia ruchu" praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Romana Jaskulskiego wyróżnienie- 1 000 zł Politechnika Warszawska Filia w Płocku
 
4.  Andżelika Wilicka
(studia niestacjonarne kierunek Inżynieria Środowiska) -„Projekt koncepcyjny sieci kanalizacji sanitarnej na osiedlu Borowiczki - Parcele w Płocku" praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marii Mikołajczyk -  wyróżnienie -1 000 zł Politechnika Warszawska Filia w Płocku
 
5. Jakub Czartoryjski
(studia stacjonarne kierunek Inżynieria Środowiska) -„Mini elektrownia odnawialnych źródeł energii na przykładzie Domu Studenckiego „Wcześniak" w Płocku" praca wykonana pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. Doroty Bzowskiej -  wyróżnienie -1 000 zł Politechnika Warszawska Filia w Płocku

W kategorii prac magisterskich:

W wyniku głosowania komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
1. Łukasz Markuszewski
(studia niestacjonarne kierunek Mechanika i Budowa Maszyn) - „Projekt neodymowego generatora ciepła przystosowanego do instalacji turbiny wiatrowej typu VAWT" praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Piotra Wanke nagroda I stopnia - 4 000 zł Politechnika Warszawska Filia w Płocku

2. Ewelina Martyna Kita (Wydział Pedagogiczny)- „Promocja honorowego krwiodawstwa na Ziemi Płockiej" praca wykonana pod kierunkiem dr Marianny Łucji Cichockiej, wyróżnienie - 1 000 zł Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
 
3. Dariusz Wojtalewicz
(Wydział Pedagogiczny) - „Ewaluacja E-learningowych szkoleń z bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników administracyjno - biurowych" praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Danieli Żuk wyróżnienie - 1 000 zł Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku


Rozstrzygnięcie VII edycji konkursu "Dyplom dla Płocka" na najlepszą pracę magisterską, licencjacką i inżynierską

Zakończyła się kolejna VII edycja konkursu „Dyplom dla Płocka" organizowanego przez Prezydenta Miasta Płocka na którą wpłynęło 14 prac: 6 magisterskich, 5 inżynierskich i 3 licencjackie. Autorami prac są dyplomanci związani z czterema płockimi uczelniami.

Zgłoszono:
- 6 prac  z Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku,
- 2 prace  z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku,
- 5 prac  ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku,
- 1 pracę z Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku

Prezydent Miasta Płocka przyznał następujące nagrody:
w kategorii prac magisterskich, licencjackich i inżynierskich:
nagroda I stopnia w wysokości - 4 000 złotych,
nagroda II stopnia w wysokości - 3 000 złotych,
nagroda III stopnia w wysokości - 2 000 złotych,
oraz wyróżnienia w wysokości 1 000 złotych
niżej wymienionym osobom:

Prace  inżynierskie:
W wyniku głosowania komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
1.Justyna Oleksa (studia stacjonarne, kierunek Budownictwo) - „Projekt remontu i modernizacji zabytkowej kamienicy w Płocku"  praca wykonana pod kierunkiem doc. dr inż. Marka Kapeli - nagroda I stopnia - Politechnika Warszawska Filia w Płocku
2.Tomasz Piłat (studia stacjonarne kierunek Budownictwo) -„Projekt przebudowy fragmentów ulic Dobrzyńskiej i Kobylińskiego w Płocku" praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Romana Jaskulskiego - nagroda II stopnia - Politechnika Warszawska Filia w Płocku
3.Iwona Dziergowska (studia stacjonarne kierunek Budownictwo) -„Projekt wstępny budynku handlowo - usługowego „Podkowa" w Płocku" praca wykonana pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. inż. Romana Marcinkowskiego - nagroda III stopnia - Politechnika Warszawska Filia w Płocku
4.Jolanta Kiełpińska (studia niestacjonarne kierunek Inżynieria Środowiska) - „Analiza uszkodzeń przewodów podsystemu dystrybucji wody i strat wody w Płocku" praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Marii Mikołajczyk- nagroda III stopnia - Politechnika Warszawska Filia w Płocku
5.Wioleta Szabat (studia stacjonarne kierunek Inżynieria Środowiska) -„Analiza metod bezwykopowej naprawy i renowacji przewodów kanalizacyjnych w Płocku" praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. inż. Sławczo Denczewa - wyróżnienie- Politechnika Warszawska Filia w Płocku

Prace magisterskie:
W wyniku głosowania komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
1.Kamil Walczak - „Pielgrzymka Jana Pawła II do Płocka. Refleksja historyczno - teologiczna" praca wykonana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Henryka Seweryniaka- nagroda I stopnia - Wyższe Seminarium Duchowne
2.Jacek Krzemiński (Wydział Administracji)- „Pozycja prawno-ustrojowa wójta, burmistrza, prezydenta miasta na przykładzie prezydenta Płocka" praca wykonana pod kierunkiem dr Józefa Strzeleckiego- nagroda II stopnia - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
3.Agata Słoniec (Wydział Pedagogiczny) - „200 lat teatru w Płocku" praca wykonana pod kierunkiem dr Daniela Korzana - nagroda II stopnia - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
4.Anna Grumanowska (Wydział Pedagogiczny) - „Walka z wykluczeniem społecznym na przykładzie projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na obszarze powiatu płockiego, gostynińskiego i sierpeckiego" praca wykonana pod kierunkiem dr Daniela Korzana - nagroda III stopnia - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku
5.Anna Milczarek (Wydział Pedagogiczny) - „Istota i skuteczność poradnictwa zawodowego dla osób bezrobotnych  na terenie Płocka i powiatu płockiego" praca wykonana pod kierunkiem  doc. dr Anny Frąckowiak - wyróżnienie - Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku

Prace licencjackie:
W wyniku głosowania  komisja postanowiła przyznać następujące nagrody:
- Sebastian Bieniek- „Działalność Związku Nauczycielstwa Polskiego w Płocku w latach 1989-2011" praca wykonana pod kierunkiem doc. dr Ewy Wiśniewskiej - nagroda II stopnia - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
- Sylwia Trzaska- „Referendum lokalne jako forma demokracji bezpośredniej" praca wykonana pod kierunkiem dr Anny Schulz - wyróżnienie- Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku
- Wioleta  Żeromska (studia stacjonarne kierunek Ekonomia) - „Odpis 1 % podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego  jako źródło finansowania sektora pozarządowego na przykładzie miasta Płocka i powiatu płockiego" praca wykonana pod kierunkiem prof. nzw. dr hab. Piotra Urbanka - wyróżnienie - Politechnika Warszawska Filia w Płocku

 


„Dyplom dla Płocka" – VI edycja – rozstrzygnięcie

Na konkurs organizowany przez Prezydenta Płocka wpłynęło 17 prac - z Politechniki Warszawskiej Szkoły Nauk Technicznych i Społecznych sześć, z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej cztery, ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica sześć, a z Wyższego Seminarium Duchownego jedna.

 
Nagroda I stopnia wynosiła 4 tys. zł, II stopnia 3 tys. zł, III stopnia 2 tys. zł, a wyróżnienia 1 tys. zł.
 
Lista laureatów:
Prace inżynierskie
Magdalena Malanowska (Inżynieria Środowiska), Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych, „Koncepcja projektowa instalacji energetycznego wykorzystania odpadów dla miasta sąsiadującego z dużym zakładem przemysłowym na przykładzie miasta Płocka” praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Arkadiusza Kamińskiego - nagroda III stopnia
 
Andrzej Masternak, Jakub Wojciechowski (Wydział Informatyki), Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, „Informatyczny system obsługi pacjentów w Przychodni Rehabilitacyjnej” praca wykonana pod kierunkiem doc. dr inż. Roberta Żaka - nagroda III stopnia
 
Prace magisterskie
ks. Mariusz Majczak - Wydział Teologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Wyższe Seminarium Duchowne w Płocku, „Dokument kongregacji Świętego Oficjum De visionibus et revelationibus Feliciae Koz(t)owski (IUNIO 1904). Analiza historyczno- teologiczna” praca wykonana pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Henryka Seweryniaka - nagroda I stopnia
 
Edyta Jóźwik (Wydział Pedagogiczny), Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica, „Uczeń zdolny w Polsce i w Niemczech” praca wykonana pod kierunkiem doc. dr Andrzeja Gałkowskiego - nagroda II stopnia
 
Mariusz Tomaszewski (studia stacjonarne kierunek Budownictwo), Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych), „Inwentaryzacja uszkodzeń infrastruktury drogowej wybranych ciągów komunikacyjnych miasta Płocka z próbą określenia ich przyczyn” praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Romana Jaskulskiego wyróżnienie
 
Mariusz Gołębiowski (studia stacjonarne kierunek Budownictwo), Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych, „Projekt konstrukcyjny budynku wielokondygnacyjnego o układzie trzonowo - słupowym” praca wykonana pod kierunkiem dr inż. Piotra Wilińskiego - wyróżnienie
 
Prace licencjackie
Marcin Matuszewski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, „Sytuacja aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnością ruchową na rynku pracy” praca wykonana pod kierunkiem dr Renaty Biernat - nagroda II stopnia
 
Iwona Stec (kierunek Ekonomia), Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych), „Dochody Gminy Miasta Płock na przestrzeni lat 2007-2010” praca wykonana pod kierunkiem prof. dr hab. Ewy Latoszek- nagroda II stopnia
 
Olga Korzeniewska, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, „Prostytucja jako dewiacja seksualna i współczesna patologia społeczna wśród młodzieży” praca wykonana pod kierunkiem dr Beaty Cieśleńskiej – wyróżnienie
 
Kamila Mikołajczyk (kierunek Ekonomia), Politechnika Warszawska Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych), „Wykorzystanie środków z Europejskiego Funduszu Społecznego w procesie zwalczania bezrobocia w latach 2008-2010” praca wykonana pod kierunkiem dr Ireny Bieleckiej - wyróżnienie

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze