Przejdź do treści


Program ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka

W związku z trwającym opracowywaniem aktualizacji Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka, Prezydent Miasta Płocka zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych. Konsultacje odbędą się w terminie od 11 do 31 lipca 2018 roku.
W czwartek 26 lipca 2018 r., w auli Urzędu Miasta Płocka (pl. Stary Rynek 1) w godzinach 14-16:30 odbędzie się spotkanie z mieszkańcami. Podczas spotkania zostanie przedstawiony i omówiony projekt aktualizacji "Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Płocka". Z projektem dokumentu można zapoznać się także w Oddziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Płocka (pok. E 52/1).
Opinie i uwagi można zgłaszać na formularzu konsultacji społecznych, który dostępny jest poniżej oraz w Biurze Obsługi Klienta UMP (wejście od ul. Zduńskiej) na stanowisku nr 7.
Wypełniony formularz konsultacyjny można przekazać:
  • drogą elektroniczną na adres wks@plock.eu;
  • drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Płocka, Wydział Kształtowania Środowiska, Oddział Ochrony Środowiska - Pl. Stary Rynek 1, 09-400 Płock;
  • osobiście w Urzędzie Miasta Płocka w Biurze Obsługi Klienta na stanowisku nr 7.

Dokumenty:

Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze