Przejdź do treści


Program Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Płocka na lata 2019-2020

Miejski Urząd Pracy w Płocku informuje, że w związku z rozpoczętymi 27 lutego 2019 r. konsultacjami społecznymi w sprawie projektu Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy dla Miasta Płocka na lata 2019-2020 do dnia zakończenia ww. konsultacji, tj. do 13 marca 2019 r. do urzędu nie wpłynęły - od osób zainteresowanych - żadne opinie, propozycje czy uwagi dotyczące przedmiotowego dokumentu.


Celem konsultacji społecznych było poznanie opinii mieszkańców miasta Płocka, podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Płocka, organizacji pozarządowych oraz innych instytucji związanych z polityką rynku pracy o poddanej konsultacjom sprawie, stworzenie możliwości zgłoszenia uwag do projekt u dokumentu oraz  wskazanie rozwiązań preferowanych.

W konsultacjach społecznych mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta Płocka, podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Płocka, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje związane z polityką rynku pracy.

Mieszkańcy miasta Płocka, podmioty prowadzące działalność gospodarczą na terenie miasta Płocka, organizacje pozarządowe oraz inne instytucje związane z polityką rynku pracy o konsultacjach byli poinformowani za pośrednictwem stron internetowych: http://www.plock.eu; http://mupplock.praca.gov.pl. Projekt Programu dostępny był do wglądu również w siedzibie Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku, sekretariat (pok. 102) w godzinach pracy Urzędu.

Termin konsultacji: 27.02.2019 r. - 13.03.2019 r.

Dokumenty do pobrania:


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze