Przejdź do treści


Przedszkola

Lp.

Placówka Oświatowa

Dyrektor placówki

Uwagi

1.

Miejskie Przedszkole Nr 1

im. Marii Macieszyny

09-402 Płock, ul. Kościuszki 7

tel./fax.  364 - 26 – 54

 

Alicja Dziewirz

 

2.

Miejskie Przedszkole Nr 2

09-402 ul. Ciechomicka 68

tel. 364 -84 – 40

 

Anna Cichocka

 

3.

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3

09-400 Płock, ul. Gałczyńskiego 7

tel./fax.364 - 26 - 55 do 56

Małgorzata Wiśniewska

Przyjmuje dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego,wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

Od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. przedszkole będzie funkcjonowało w dwóch siedzibach: Gimnazjum nr 4 ul. Miodowa 18 oraz Gimnazjum nr 5, ul. Królowej Jadwigi 4

 

4.

Miejskie Przedszkole Nr 4

09-403 Płock, ul. Czwartaków 18 b

tel. 364 - 50 – 04;  fax -14

 

Teresa Fijałkowska

 

5

Miejskie Przedszkole Nr 5 z siedzibą:

09-407 Płock, ul. Lachmana 28

tel. 364 - 76 – 97  oraz
tel./fax. 364 - 25 – 35

 

Elżbieta Brześcińska

 

6.

Miejskie Przedszkole Nr 6

09-409 Płock, ul. Łączniczek 14

tel. 364 - 31 - 80 fax.  81

Mariola Kozyra

Od 01.09.2016 r. do 31.08.2017 r. przedszkole będzie funkcjonowało w dwóch siedzibach: MP  nr 6, ul. Łączniczek 14, oraz Szkoła Podstawowa nr 23, ul. Walecznych 20

 

7.

Miejskie Przedszkole Nr 8

09-403 Płock ul. Św. Wojciecha 1 B

tel. 364 - 31 - 40, 364 - 31 – 50

 

Sławomira Lewandowska

 

8.

Miejskie Przedszkole Nr 9

09-400 Płock, ul. Krótka 1

tel. 364 – 31 – 16

 

Katarzyna Zygmuntowicz

 

9.

Miejskie Przedszkole Nr 10

09-400 Płock, ul. M.C. Skłodowskiej 2a

tel. 364 – 60 - 47; 364 – 60 – 48

 

Małgorzata Kamińska

 

10.

Miejskie Przedszkole Nr 11

09-400 Płock, ul. Bielska 26/1

tel. 367 -55 – 80; 367- 55 -93

 

Małgorzata Fortas

 

11.

Miejskie Przedszkole Nr 12

09-402 Płock, ul. Misjonarska 12

tel. 364 - 31 - 07 do 08

 

 

Elżbieta Strzelczak

 

12.

Miejskie Przedszkole Nr 13

09-401 Płock, ul. Krakówka 8

tel./fax. 367 – 52 – 35

 

Aneta Olszewska

 

13.

Miejskie Przedszkole Nr 14

09-400 Płock, ul. Miodowa 8/1

tel. sekretariat  367 - 55 - 05

dyrektor -tel./fax 367 - 55 – 10

 

Agata Matuszewska

 

14.

Miejskie Przedszkole Nr 15

09-400 Płock, ul. Piasta Kołodzieja 4,
tel. 367 – 19 - 56

Iwona Romana Załęska

Przedszkole prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania.

Przyjmuje dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną

 

15.

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 16

09-400 Płock, ul. Wolskiego 8

tel. 367 - 19 - 59

Alicja Barczyk

Przyjmuje dzieci
z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną

 

16.

Miejskie Przedszkole z Nr 17 im. Małego Księcia 09-400 Płock, ul. Kossobudzkiego 10

tel. 366 - 84 – 06

 

Bożena Kijek

 

17.

Miejskie Przedszkole Nr 19

09-400 Płock, ul. Słowackiego 27

tel. 366 - 55 - 71 do 72

 

Jadwiga Urbaniak

 

18.

Miejskie Przedszkole Nr 21

09-402 Płock, ul. Reja 4

tel. 364 - 31 -14

 

Ewa Banach

 

19.

Miejskie Przedszkole Nr 25

09-400 Płock, ul. Kaz. Wielkiego 6b;

tel. 367 - 52 - 51 do 3

 

Ewa Śliwińska

 

20.

Miejskie Przedszkole Nr 27

09-402 Płock, ul. Reja 28

tel. 367 - 52 - 55;  fax. 367 - 52 – 54

 

Małgorzata Bor

 

21.

Miejskie Przedszkole Nr 29

09-402-Płock, ul. Kochanowskiego 7

tel. 367 – 57 – 09

 

Zdzisława Żuk

 

22.

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi  Nr 31

09-409 Płock, ul. Szarych Szeregów 32

tel. 364 – 26 -53, 367 - 30 – 78

Grażyna Kalaszczyńska

Przyjmuje dzieci
z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego,wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną.

 

23.

Miejskie Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 33 im. Jeana Vanier

09-402 Płock, ul. Padlewskiego 2

tel. 364 - 26 – 51; 366- 13- 88

Iwona Małgorzata Kukla-Kuklewicz

Przedszkole prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania.

Przyjmuje dzieci
z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego,wydanym przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną

 

24.

Miejskie Przedszkole Nr 34

im. Kubusia Puchatka i jego Przyjaciół z siedzibą:

09-408 ul. Pocztowa 9

tel. 264 - 83 - 13  oraz

ul. Harcerska 2 tel. 364 - 83 - 13

Danuta Komosa

Przedszkole funkcjonuje w dwóch siedzibach.

Przyjmuje dzieci
z orzeczeniem
o potrzebie kształcenia specjalnego,wydanym przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną

 

25.

Miejskie Przedszkole Nr 37

09-409 Płock, ul. Hubalczyków 5

tel. 364 – 26 - 52

tel./fax. 364 – 26 – 72

 

Beata Kocięda

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze