Przejdź do treści


Uproszczony Plan Urządzania Lasu

PODSUMOWANIE DO UPROSZCZONEGO PLANU URZĄDZENIA LASU DLA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE GMINY MIASTO PŁOCK

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU DLA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE GMINY MIASTO PŁOCK na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r. - prognoza oddziaływania na środowisko

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU DLA LASÓW NIESTANOWIĄCYCH WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA NA TERENIE GMINY MIASTO PŁOCK na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r. - opis ogólny lasów, plan ochrony przeciwpożąrowej itd.

UPROSZCZONY PLAN URZĄDZENIA LASU DLA LASÓW WŁASNOŚCI GMINY MIASTO PŁOCK na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2028 r. - opis ogólny lasów, plan ochrony przeciwpożąrowej itd.


Mapy do pobrania:

 

 


Copyrights 2010 - Urząd Miasta Płock

Wykonanie: Kamikaze